concept_logo2Avsaltning

Lagringstankar 2000-15000 liter

Rotationsgjutna tankar i linjär polyeten

  • Tankarna är anpassningsbara med anslutningar
  • Inga svaga punkter, tillverkade i ett stycke utan skarvar
  • Materialet är livsmedelsgodkänt och återvinningsbart
  • Korrosions- och kemikaliebeständiga
  • Vätskenivån syns genom naturella tankar
  • Säkerhetsinvallningar till huvuddelen av tankarna
  • Enkla att rengöra
  • Låg vikt
  • 2000 – 15000 liter

Lagringstankar med god kemikalie- och korrosionsbeständighet från 2000 till 15000 liter.
Behållarna används bl.a. för blandning, dosering och lagring av såväl sura som basiska vätskor.

Lagringstankarna tillverkas som standard i naturellt eller svartpigmenterat polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration. Tankarna levereras till VA- och VVS-branschen, processindustri, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och kemisk industri.


Alla svetsningar utförs av certifierade svetsare enligt SS-EN 13067*. Samtliga tankar har flera belastningsbaraytor på toppen för montering av pumpar eller omrörare. Som tillbehör finns även bryggor på hjul alternativt med fasta ben. Bryggorna tillverkas av syrafast fyrkantsprofil i material SS 2343 för de riktigt tuffa miljöerna. De kan även levereras i lackerat utförande.


Då produkterna tillverkas genom rotationsgjutning får tankarna inga skarvar vilket innebär en produkt utan svaga punkter. Detta tillsammans med väl tilltagna radier underlättar rengöringen. Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart. När tankarna tillverkas i naturellt material syns vätskenivån genom behållare. Rotationsgjutna tankar fungerar inom ett brett temperaturspann från ca -30°C till +70°C, vid högre temperaturer än 50°C rekommenderar vi att ni kontaktar er kontaktperson för ytterligare information.

 

Image0003